Kurser

Antikorruption - Att identifiera och förebygga korruption

Korruption är ett komplext ämne och diskussionen kring mutor, intressekonflikter och maktmissbruk pågår ständigt. Det blir allt viktigare för organisationer att arbeta aktivt med antikorruption. 

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundförståelse för vad korruption är, vilken nationell och internationell lagstiftning som finns samt få kunskaper och praktiska verktyg som kan hjälpa din organisation att hantera korruptionsrisker. Utbildningen leds av erfarna personer på området och består av föreläsningar blandat med praktiska exempel och workshops där du får omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

 

Kursen ger dig

 • Förståelse för vilka handlingar och underlåtenheter som omfattas av begreppet korruption
 • Förståelse för korruptionens skadeverkningar på samhället, företag och enskilda
 • Förståelsen för att kunna orientera sig i nationell och internationell lagstiftning om korruption samt Näringslivskoden
 • Kunskaper och praktiska verktyg för att identifiera och förebygga risker för korruption
 • Kunskaper kring rutiner och kontrollmekanismer för riskminimering

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom privat, offentlig eller ideell verksamhet och vill lära dig vad korruption handlar om och hur man kan identifiera och minimera riskerna för korruption, exempelvis:

 • Compliance-ansvarig
 • Inköpsansvarig
 • CFO
 • Hållbarhetsansvarig
 • Marknadsansvarig
 • HR-ansvarig

Inga förkunskaper inom området krävs.

 

Program

09.00 Välkomna introduktion till utbildningen och föreläsarna

09.15 Korruption, vad är det?

 • Handlingar och underlåtenheter som omfattas av begreppet korruption
 • Korruption runt om i världen
 • Vilka skadeverkningar det innebär för företag, samhälle och enskilda individer

10.10 Paus

10.30 Vilka lagar och regler påverkar min organisation?

 • Nationella och internationell lagstiftning gällande korruption: Svensk mutbrottlagstiftning, UK Bribery Act, Foreign Corruption Practices (FCPA) samt Näringslivskoden

12.00 Lunch

13.00 Workshop

Med hjälp av scenarion ur verkliga rättsfall bearbetar deltagarna förmiddagens lärdomar. Vi avslutar med en gruppdiskussion om hur korruption hade kunnat undvikas i de berörda situationerna

13.45 Identifiera och kartlägga korruptionsrisker 

 • Hur organisationer praktisk kan identifiera och kartlägga risker för korruption
 • Kartläggningen med en gemensam diskussion om svårigheter och möjligheter.

14.30 Paus

14.45 Att arbeta effektivt med antikorruption

 • Praktiska exempel på hur företag kan arbeta med att förebygga och hantera korruption
 • Hur du kan implementera, följa upp, och kommunicera arbetet

16.15 Sammanfattning och frågor

16.30 Kursen avslutas 

 

Frågor gällande kursen besvaras av kursansvarig Max Berggren (se rutan "Kursansvarig"). 

Information

Datum
2018-05-15, 09.00-16.30

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7.900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare

Catarina Larsson, Rådgivare Ethos International

Catarina Larsson arbetar som konsult på Ethos International och har bred erfarenhet av att ta fram hållbarhetsredovisningar enligt GRI. Tidigare arbetade Catarina med due diligence av leverantörer inom ett stort nordiskt bolag. Hon har också upprättat antikorruptionsverktyg och -policies för att minska risken för korruption inom företag.  Hon håller regelbundet i antikorruptionsutbildningar för företag och organisationer.

Catarina har en masterexamen i Social-Ecological Resilience for Sustainable Development (SERSD) från Stockholm Resilience Centre.

 

Natali Phalén, Generalsekreterare IMM

Natali Phalén är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor och tidigare advokat specialiserad på frågor rörande antikorruption och regelefterlevnad. Natali har bred erfarenhet från utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om mutbrott. Hon har även länge arbetat praktiskt med frågor kopplade till antikorruption såsom upprättande av policydokument och visselblåsarsystem samt genomförande av due diligence utifrån ett korruptionsperspektiv. Natali utbildar och föreläser regelbundet om frågor kopplade till korruption.

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation grundad år 1923. IMM:s uppgift är att verka för god sed inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användning av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för beslutspåverkan. IMM:s huvudmän är Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Stockholms Handelskammare, SKL och LIF.

 

Kursansvarig

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se