Kurser

Leverantörsgranskning på plats

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna kurs ger vi dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete under ett besök. 

Steg för steg går vi igenom en process för leverantörsgranskning samt användbara verktyg och exempel som ni kan applicera på ert företags arbete med hållbara leverantörskedjor. Vi lär dig vad du ska titta och lyssna efter för att identifiera eventuella risker och brister inom hållbarhetsområdet. Kursen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Under utbildningens gång kommer ni få ta del av exempel från verkligheten, baserat på kursledarnas egna erfarenheter från inspektioner runtom i världen. Du som deltagare kommer att få använda dina nya kunskaper i workshops som syftar till att förbereda dig på att genomföra granskningar under leverantörsbesök. 

Kursen ger dig

 • Förståelse och verktyg för hur du ställer relevanta hållbarhetskrav på leverantörer
 • Verktyg för hur du identifierar risker i leverantörskedjan
 • Verktyg för hur du förbereder dig inför ett besök hos en leverantör
 • Förståelse för vad du ska tänka på under ett besök för att kunna identifiera och tolka hållbarhetsrisker
 • Verktyg för hur eventuella funna avvikelser hanteras och följs upp
   

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inom privat, offentlig eller ideel sektor har kontakt med leverantörer och/eller är intresserad av frågorna och vill lära dig mer om området. Exempelvis har du rollen som:

 • Inköpare
 • Kvalitetsinspektörer
 • Miljö- och hållbarhetssamordnare
 • Miljö- och hållbarhetschefer

Inga förkunskaper inom området krävs.
 

Program

09.00 Introduktion

 • Grunderna i hållbarhet - Vilka områden som ingår i begreppet samt motiven för att arbeta med dessa frågor 
 • Introduktion processen för leverantörsgranskning, som vi sedan fördjupar oss i

10.10 Paus

10.30 Arbetsprocessen - Steg för steg

 • Kravställning - Grunden för all leverantörsuppföljning, utan rätt ställda krav har man ingenting att följa upp gentemot
 • Riskanalys - Vanliga hållbarhetsrisker i leverantörskedjan, både ur ett geografiskt och ett branschperspektiv.
 • Identifiering av vilka leverantörer som utgör den största risken
 • Uppföljning och förberedelser inför leverantörsbesök

11.15 Workshop 1

 • Förmiddagen avslutas genom att påbörja avsnittet om uppföljning av leverantörer genom en gruppövning där deltagarna ska analysera och diskutera ett självbedömningsformulär som en leverantör har besvarat

12.00 Lunch

13.00 Forts. Arbetsprocessen - Steg för steg

 • Site visit - Hur du identifierar hållbarhetsrisker (hälsa och säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och korruption) vid leverantörsbesöket; praktiska exempel illustrerade med bilder från världen över

14.30 Paus

14.45 Workshop 2

 • Efter kaffepausen är det dags för ännu en workshop där deltagarna utifrån verkliga exempel ska identifiera brister hos leverantörer. Vi diskuterar gemensamt igenom resultaten från varje grupp.

15.30 Forts. Arbetsprocessen - Steg för steg

 • Inspektioner - Hur oberoende tredjepartsinpsektioner skiljer sig från leverantörsgranskning på plats
 • Branschsamarbeten och globala standarder för oberoende tredjepartsgranskningar 
 • Hantering av identifierade avvikelser - Corrective Action Plan (CAP)

15.15 Sammanfattning och frågestund

16.30 Kursen avslutas

 

Frågor gällande kursen besvaras av kursansvarig Max Berggren (se rutan "Kursansvarig").

Fler kurser i samma kategori

Information

Datum
2018-04-12, 9.00-16.30

Plats
Stockholm

Kursavgift
7.900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare

Anna Lindstedt
VD och Senior Advisor, Ethos International
anna.lindstedt@ethosinternational.se

Anna Lindstedt är vd på Ethos International och har bred erfarenhet av att hjälpa företag med deras hållbarhetsarbete. Anna har länge arbetat med SA8000, en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, och är även Certified SA8000 Lead Auditor SA8000. Hon har sedan 10 år tillbaka hjälpt organisationer att utveckla strategiska verktyg för att underlätta arbetet med leverantörskedjan, och genomfört leverantörsgranskningar inom vitt skilda branscher i såväl låg- och medel- som högriskländer. Anna utbildar regelbundet organisationer och företag i leverantörsgranskningar och arbete för hållbara leverantörskedjor.

 

Kursansvarig

 

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se