Kurser

Grundkurs i hållbarhet

Denna kurs är för dig som vill lära dig mer om vad hållbarhet är, hur det integreras i verksamheten och hur hållbarhetsarbetet bidrar till ökad affärsnytta.

Genom en kombination av teori, fallstudier och samarbetsövningar ger kursen dig insikter i vad begreppen hållbar utveckling och hållbarhet innefattar, varför och hur företag jobbar med hållbarhet och vad som utgör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Kursen ger dig en grund att stå på varifrån du kan implementera och utveckla ett effektivt och lönsamt hållbarhetsarbete.

 

Kursen ger dig

 • En förståelse för vad begreppen hållbarhet och hållbar utveckling inbegriper
 • En förståelse för fundamentala lagar, riktlinjer och branschinitiativ inom hållbarhetsområdet
 • En förståelse för varför och hur företag jobbar med hållbarhet
 • En förståelse för varför ett aktivt hållbarhetsarbete lönar sig
 • En förståelse för arbetsprocessen för hållbarhet - Steg för steg 
 • Verktyg för hur du integrerar hållbarhet i din organisation

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom privat, offentlig eller ideell sektor och har ett behov av att lära dig om hållbarhet och hur du kan arbeta med hållbarhetsfrågor. Exempelvis har du rollen som:

 • Hållbarhet/CSR-ansvarig
 • Miljöansvarig
 • Kommunikationsansvarig
 • Inköpsansvarig
 • Kvalitetsansvarig
 • Ekonomiansvarig
 • HR-ansvarig
 • Affärsutvecklingsansvarig

Inga förkunskaper krävs inom området.

 

Program

09.00 Introduktion

09.15 Historia och bakgrund – Vad är hållbarhet och hur kom begreppet till?

 • Milstolpar som ledde fram till att begreppen hållbar utveckling och hållbarhet formulerades
 • Diskussion av begreppen i förhållande till andra ofta förekommande ord inom hållbarhetsområdet (t.ex. CSR och ESG)
 • De fyra centrala områdena inom hållbarhet
 • Komplexa leverantörskedjor
 • Hållbarhetstrender

10.00 Lagar, riktlinjer och branschinitiativ

 • Nationella och internationella lagar, deklarationer och konventioner som företag och organisationer måste ha kunskap om
 • Relevanta branschinitiativ och de globala målen 
 • UN Global Compacts tio principer

11.00 Varför jobbar företag med hållbarhet?

 • De olika motiven som finns för att arbeta med hållbarhet
 • Hur hållbarhet kan minimera risker och vara en affärsmöjlighet 

12.00 Lunch

13.00 Arbetsprocessen för hållbarhet – Steg för steg

 • Identifiering av hållbarhetsrisker- och möjligheter samt relevanta områden att arbeta med
 • Styrning av hållbarhetsarbetet, t.ex. genom styrdokument och strategi
 • Genomförande av arbetet

15.15 Forts. Arbetsprocessen för hållbarhet – Steg för steg

 • Processen för hållbarhetsrapportering
 • Intern och extern kommunikation
 • Uppföljning av hållbarhetsarbetet

16.15 Sammanfattning & frågor

16.30 Kursen avslutas

 

Frågor gällande kursen besvaras av kursansvarig Max Berggren (se rutan "Kursansvarig").

Information

Datum
2018-03-21, 9.00-16.30

Plats
Sköldungagatan 7, Stockholm

Kursavgift
7.900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare

Magdalena Frembäck
Rådgivare Ethos International
magdalena.fremback@ethosinternational.se

Magdalena Frembäck arbetar som konsult på Ethos International. Hon har bred erfarenhet av miljö-, CSR- och hållbarhetsfrågor från både ett nationellt och globalt perspektiv. Hon arbetar idag främst med hållbarhetsredovisning, due diligence av leverantörer och riskbedömningar av leverantörskedjor. Hon har ett starkt rättighetspatos och har tidigare bland annat arbetat med jordbruksrättigheter i norra Bangladesh och genomfört en fältstudie om privata naturreservat i Maasai Mara i Kenya. Under hösten 2017 är Magdalena huvudlärare i en grundkurs i hållbarhet på Företagsekonomiska Institutet i Stockholm.

Magdalena har en Master of Science in Environment, Communication and Politics från Södertörns Högskola.         

 

Max Berggren
Rådgivare Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se

Max Berggren arbetar som konsult på Ethos International sedan 2016. Han har bred akademisk och praktisk erfarenhet från hållbarhetsfrågor och bland annat gjort en fältstudie i Peru om baksidan av gruvbolagens hållbarhetsarbete. Max arbetar främst med hållbarhetsrapportering, due diligence och strategifrågor.

Max har en dubbel examen i statsvetenskap och företagsekonomi från Stockholms universitet.

Kursansvarig

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se