Return on your corporate responsibility

Ethos International är en konsultbyrå specialiserad på hållbarhetsfrågor med konsulter som har specialkompetens inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi rådger företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete med allt ifrån policydokument till konkreta verktyg.

Tjänster

Utbildning

Utbildning

Utbildning är grunden i en lyckad internförankring av hållbarhetsarbetet. Ethos International erbjuder både företagsanpassade och öppna utbildningar.

Supply chain management

Supply chain management

En organisations ansvar begränsas inte längre till den egna verksamheten. Vi har utvecklade lösningar, utbildningar och verktyg (eSAT) för ett effektivt arbete med leverantörskedjan.

Strategi & styrning

Strategi & styrning

Hållbarhetsfrågorna får en allt mer affärskritisk roll. Vi hjälper er att framgångsrikt implementera hållbarhetsarbetet i företagets affärsstrategier.

Due Diligence

Due Diligence

Ethos International erbjuder sustainability due diligence som hjälper företag att minimera hållbarhetsrisker och säkerställa en hållbar upphandling. Vår process är anpassad för att komplettera juridisk och finansiell due diligence.

Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering

Ethos International har mångårig erfarenhet av hållbarhetsrapportering och är specialister på GRI Standards. Ethos International kan bistå genom hela produktionsprocessen, inklusive granskning av hållbarhetsrapporter.

System för leverantörsgranskning

System för leverantörsgranskning

Ethos International erbjuder eSAT, ett kostnadseffektivt och flexibelt verktyg för leverantörsgranskning online. Med eSAT får er organisation stöd i arbetet med att granska hållbarhetsarbetet i er leverantörskedja.

Våra kunder