Return on your corporate responsibility

Ethos International är en konsultbyrå specialiserad på Corporate Social Responsibility (CSR) med konsulter som har specialkompetens inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi rådger företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete med allt ifrån policydokument till konkreta verktyg.

Tjänster

Utbildning

Utbildning

Utbildning är grunden i en lyckad internförankring av hållbarhetsarbetet. Ethos International erbjuder både företagsanpassade och öppna utbildningar.

Supply Chain Management

Supply Chain Management

En organisations ansvar begränsas inte längre till den egna verksamheten. Vi har utvecklade lösningar, utbildningar och verktyg (eSAT) för ett effektivt arbete med leverantörskedjan.

Strategi & Styrning

Strategi & Styrning

Hållbarhetsfrågorna får en allt mer affärskritisk roll. Vi hjälper er att framgångsrikt implementera hållbarhetsarbetet i företagets affärsstrategier.

Granskning

Granskning

En oberoende tredjepartsgranskning är nyckeln till ett trovärdigt hållbarhetarbete. Ethos International erbjuder hållbarhetsrevisioner i enlighet med den internationellt etablerade standarden AA1000AS.

Kommunikation & Rapportering

Kommunikation & Rapportering

Ethos International har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att effektivt kommunicera sitt ansvar, såväl internt som externt.

System för Leverantörsgranskning

System för Leverantörsgranskning

Ethos International erbjuder eSAT, ett kostnadseffektivt och flexibelt verktyg för leverantörsgranskning online. Med eSAT får er organisation stöd i arbetet med att granska hållbarhetsarbetet i er leverantörskedja.

Våra kunder